ASTERISK CẤU HÌNH CƠ BẢN “HELLO WORLD” WITH SIP

Thay đỗi cấu hình mặc định một chút và cấu hình hello world cơ bản của Asterisk

VÀI THỨ CẦN CHUẨN BỊ

Cần phải xong xuôi hết các bước cài đặt như bài trước, nghĩa là phải đến bước make sample, make basic-pbx và cả make progdocs

CẤU HÌNH CÁC FILE CẦN THIẾT

Thư mục chúng ta làm việc chủ yếu là trên thư mục /etc/asterisk/. Vào bên trong thôi.

cd /etc/asterisk

Đi tham khảo các file cấu hình chính của các file sample có sẵn trên asterisk.

BACKUP LẠI MỘT SỐ FILE CẦN THIẾT VÀ CẤU HÌNH

Backup lại file sample extensions.conf và tạo lại một file mới kịch bản cho extension của riêng bạn

mv extensions.conf extensions.sample
vim extensions.conf

Với nội dung như sau:

[from-internal]
exten = 100,1,Answer()
same = n,Wait(1)
same = n,Playback(hello-world)
same = n,Hangup()

Giải thích: Khi gọi đến số extension 100, chúng ta yêu cầu Asterisk Answer cuộc gọi, và WAIT một giây, sau đó chạy (Playback) giọng nói “Hello-world” đến channel và Hangup.

OK chúng ta đã cấu hình xong xuôi một kịch bản cho một Extension. Tuy nhiên là chúng ta cần phải có một số extension khác nào đó để gọi đến số extension 100 này. Nên đi tiếp phần tiếp theo.

Configure a SIP channel driver

CONFIGURE A SIP CHANNEL DRIVER

Asterisk 11 và các phiên bản trước đó: chủ yếu sử dụng chan_sip
Asterisk 12 trở lên: Có thể bạn sẽ muốn sử dụng chan_pjsip (phiên bản mới nhất), nhưng bạn vẫn có tùy chọn sử dụng chan_sip trong bài hướng dẫn này

CẤU HINH CHAN_SIP

Backup file sip.conf giống như file extension.conf trên.

mv sip.conf sip.sample

Rồi tạo file mới cho sip.conf thôi

[general]
context=default

[6001]
type=friend
context=from-internal
host=dynamic
secret=matkhau123
disallow=all
allow=ulaw

CẤU HÌNH CHAN_PJSIP

Backup file pjsip.conf giống như file extension.conf trên.

mv pjsip.conf pjsip.sample

Rồi tạo file mới cho pjsip.conf thôi

[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0

[6001]
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw
auth=6001
aors=6001

[6001]
type=auth
auth_type=userpass
password=matkhau123
username=6001

[6001]
type=aor
max_contacts=1

Tất cả các cấu hình cơ bản được giải thích chi tiết ở trong document của wiki trên asterisk. Các bạn có thể xem từ từ trên đó để hiểu dần dần.

OK cấu hình xong xuôi rồi đó. Giờ cấu hình đến cho Client thôi

CẤU HÌNH CHO CLIENT

Bạn có thể sử dụng Micro SIP hoặc Zoiper đều được. Bạn có thể Google và download hoàn toàn miễn phí trên trang chủ của chúng.

Ở đây, mình demo bằng Micro SIP nha. Cấu hình như hình dưới

Cấu hình tài khoản asterisk

OK xong xuôi phía client rồi đó. Giờ bấm gọi 100 xem có có nghe “Hello world” như kịch bản trên không nhé!

Log kịch bản hello world

OK! Từ trên xuống dưới không có nỗi màu đỏ là không có lỗi. Mọi thứ OK rồi đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *