CUỘC GỌI ĐẦU TIÊN DIAL PLAN TRÊN ASTERISK

Như vậy là chúng ta đã xem qua SIP Peer để tạo tài khoản và cấu hình dial plan trong file extension.conf rồi. Giờ là lúc setup một cuộc gọi thật…

[phones]
exten => 100,1,NoOp(First Line)
exten => 100,2,NoOp(Second Line)
exten => 100,3,Dial(SIP/james)
exten => 100,4,Hangup
[bla]

Như trên thì bạn sẽ gọi cho james. Trong đó james là tên tài khoản được cấu hình trong sip.conf.

Vậy chỉ cần nhớ theo cấu trúc có số thứ tự ưu tiên là 3 là được.

Reload lại dial Plan

dialplan reload

Rồi sau đó vào console để check debug xem có lỗi không

asterisk -rvvv

VIẾT NGẮN LẠI

Viết như vậy khá dài và trùng lắp sẽ nhiều vấn đề. Thế nên bạn có thể thay n vào thay thế số thứ tự và được gọi là next.

[phones]
exten => 100,1,NoOp(First Line)
exten => 100,n,NoOp(Second Line)
exten => 100,n,Dial(SIP/james)
exten => 100,n,Hangup
[bla]

Như vậy là gọi cũng đặng rồi.

Tuy nhiên còn có thể viết ngắn lại nữa. Không lẽ lúc nào cũng ghi số extension như thế sao? Thì có thể ghi như sau:

Viết như vậy khá dài và trùng lắp sẽ nhiều vấn đề. Thế nên bạn có thể thay n vào thay thế số thứ tự và được gọi là next.

[phones]
exten => 100,1,NoOp(First Line)
same => n,NoOp(Second Line)
same => n,Dial(SIP/james)
same => n,Hangup
[bla]

OK rồi đó. Reload lại dial plan thôi.

HAI SỐ GỌI CHO NHAU

Tương tự như trên, bạn thêm một số extension nữa để số 2 gọi cho nhau chứ? Đúng vậy, chỉ cần copy dòng cấu hình dial plan trên cho số người thứ 2 trong sip.conf thôi.

[phones]
exten => 100,1,NoOp(First Line)
same => n,NoOp(Second Line)
same => n,Dial(SIP/james)
same => n,Hangup

exten => 200,1,NoOp(First Line)
same => n,NoOp(Second Line)
same => n,Dial(SIP/mathias)
same => n,Hangup
[bla]

Mình đã gắn cho tài khoản SIP số extension là 200 cho tài khoản mathias. Giờ thì lại reload dialplan rồi gọi thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *