CHUYỂN CHAN_PJSIP VỀ CHAN_SIP ASTERISK PHIÊN BẢN MỚI

Các phiên bản mới của asterisk mặc định không enable chan_sip và thay vào đó chan_pjsip được bật sẵn. Bài viết hướng dẫn cách bật module chan_sip và tắt chan_pjsip

Vào sửa file: /etc/asterisk/module.conf thêm vào load module chan_sip

Ngoài ra mình cũng tắt chan_pjsip đi bằng cách là bỏ dấu ; vào hoặc là noload vào.

Cuối cùng thì mình reload lại module

cli > module reload

Ra ngoài thì thấy cảnh báo warning đỏ quét, nhưng không sao. Nó chỉ xuất hiện lần đầu thôi. Nó cảnh báo chan_sip cũ rồi. Sẽ sớm đóng hẵn và không sử dụng nữa ý mà.

Ngoài ra nó còn một lỗi ERROR nữa. Mình tắt module này đi là xong.

noload = res_pjsip_transport_websocket.so

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *